Dataplatform NxtPort en de Antwerpse start-up T-mining slaan de handen in elkaar om onze havens veiliger én efficiënter te maken via blockchain technologie.

NxtPort wil graag de hele havengemeenschap samen brengen rond een uniek dataplatform dat logistieke en technologische innovaties stimuleert, om van onze havens digitale wereldleiders te maken. Ook T-mining werkt volop aan het verbinden van de vele schakels in de logistieke ketting, via de veelbelovende blockchain technologie. Het samenwerkingsakkoord tussen beide partners moet de innovatie in de Vlaamse havens verder versnellen.

Blockhainpionier in de logistieke wereld

“Met NxtPort zetten we, via co-creatie met de havengemeenschap en de technologische wereld, in op verschillende innovatieve technologieën waaronder Blockchain”, benadrukt Hans Verbeeck, CTO van NxtPort. “Het unieke aan blockchain is dat het een decentraal systeem is, dat niet één persoon of één organisatie eigenaar is van de data. In een complexe logistieke ketting met heel veel schakels en heel veel onderlinge interactie heeft blockchain een enorm potentieel. T-mining is een echte blockchainpionier in de logistieke wereld, het is niet meer dan logisch dat we nu nauw gaan samenwerken.”

Blockchain maakt fraude met data onmogelijk

In eerste instantie zullen NxtPort en T-mining samen sleutelen aan een beter beveiligde vrijgave van de miljoenen containers die via onze havens binnenkomen. “Blockchain kan heel wat van de huidige veiligheidsproblemen oplossen”, verduidelijkt Nico Wauters, oprichter van T-mining. “Met blockchain kan je op een betrouwbare, waterdichte manier rechten transfereren van de ene partij naar de andere. Zo hoef je niet meer te werken met pincodes – die gestolen of gehackt kunnen worden – maar garanderen de slimme contracten die via de blockchain worden afgesloten dat alléén de juiste persoon de juiste container kan afhalen. Door de data te decentraliseren en te bewaren als een soort ketting en voor elke nieuwe transactie de nieuwe data via consensus te laten valideren, ben je zeker dat de data niet gemanipuleerd is. Blockchain maakt fraude met data onmogelijk.”

NxtPort zal niet alleen fungeren als toegangspoort voor de blockchaintechnologie die T-mining ontwikkelt, maar zal die ook ontsluiten op het dataplatform. Zo kunnen ontwikkelaars ze koppelen aan andere technologieën, en er op hun beurt nieuwe applicaties op bouwen. “Onze samenwerking kan verder reiken dan de beveiligde vrijgave van containers”, zeggen Hans Verbeeck en Nico Wauters. “Blockchain kan ook perfect dienen om documenten over te dragen, de fysieke flow van een container van vertrek tot aankomst in kaart te brengen, of de bijhorende financiele transacties te regelen. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt.”

NxtPort en T-mining stellen de eerste resultaten van hun partnership voor op het ‘NxtPort, the next level’ community event, op 11 oktober bij Fosbury & Sons. Meer info en de mogelijkheid om in te schrijven via de website van NxtPort. 

PressChristiaan Sluijs